Forskningsprosjekt


Hidradenitis suppurativa i Norge

Vitenskapelig tittel:
Forekomst og behandling av den kroniske inflammatoriske hudsykdommen Hidradenitis suppurativa i Norge

Prosjektbeskrivelse:
Hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk residiverende hudsykdom som debuterer etter puberteten og som medfører betydelig redusert livskvalitet hos de som rammes. Vi har ennå i dag lite kunnskaper om prevalens, behandling og oppfølging av HS pasienter i Norge. HS pasienter som blir behandlet ved norske sykehus rapportes i dag til Norsk Pasient Register (NPR). Formålet med denne studien er å gjøre en beskrivelse av HS populasjonen i Norge og vi søker tilgang til opplysninger fra NPR vedrørende denne pasientgruppen med fokus på følgende variabler: alder, kjønn, bostedsområde, prosedyrekode og bidiagnoser. Prosjektets samarbeidspartnere i Sverige og Danmark vil søke om lignende uttrekk fra de respektive lands pasientregistre. Prosjektet muliggjør derfor en sammenligning av resultater mellom landene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/805 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Nina Emaus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK nord