Forskningsprosjekt


Diagnose av Münchhausens syndrom på norske universitetssykehus

Vitenskapelig tittel:

Diagnosis of Münchhausen syndrome in Norwegian University HospitalsProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke oppmerksomheten omkring Münchhausens syndrom på norske universitetssykehus. Münchhausens syndrom er en tilstand med viljestyrt produksjon eller simulering av symptomer, enten fysisk eller psykisk, der en person oppfører seg som om han eller hun har en sykdom ved bevisst å produsere, simulere eller overdrive symptomene. Som ledd i en planlagt oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening ønskes det å undersøke hvor stor oppmerksomheten denne tilstanden får på norske universitetssykehus og å bevisstgjøre legene på det enkelte sykehus i forhold til tilstanden når de møter pasienter med uforklarlige symptomer og funn. I prosjektet skal det gjøres en kartlegging av pasienter med Münchhausens syndrom, rubrisert under F 68.1. Basert på opplysninger innhentet fra norske universitetssykehus skal hyppigheten av tilstanden, innleggelsesår samt alders- og kjønnsfordeling beskrives. Opplysninger som hentes fra de ulike sykehusene skal ikke være personidentifiserende. Videre skal symptompanoramaet beskrives for 11 pasienter med Münchhausens syndrom ved nevrologisk avdeling, St.Olavs Hospital.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2083 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Harald Schrader
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansering nødvendigForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst