Forskningsprosjekt


Plasmaferese og steroid-dosering ved behandling av anti-neutrofil cytoplasma antistoff (ANCA) assosiert vaskulitt.

Vitenskapelig tittel:
Plasma exchange and glucocorticoid dosing in the treatment of anti-neutrophil cytoplasm antibody associated vasculitis: an international randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Wegeners granulomatose (WG) og Mikroskopisk polyangiitt (MPA) er syndromer assosiert med anti-neutrofil cytoplasmatisk antistoff (ANCA). Sammen er disse syndromene gruppert som anca-assosierte systemiske vaskulitter (AAV). Ubehandlet har AAV dårlig prognose, med nærmere 100% mortalitet på 5 år. Behandlingsregime basert på Cyclofosfamid (CYC)og corticosteroider(CS) har ført til bedret prognose, men med et forløp preget av kronisk organskade, gjerne med endestadium nyresvikt som resultat. Plasmaferse (PF) fjerner potensielt patogent ANCA og andre mediatorer for inflammasjon og koagulasjon. PF har i flere studier vist å være en lovende tilleggsterapi ved AAV for å få kontroll i tidlig fase av sykdommen, og bedre nyrefunksjonen ved alvorlig sykdom. CS er viktig i initialfasen av behandlingen, men er forbundet med store bivirkninger. Optimal dosering av CS er ukjent. Studien vil undersøke effekten av PF initialt i behandlingen, samt effekten av CS dosert lavere enn det som er vanlig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/388 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 01.07.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Aasarød
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: European Vasculitis Study Group (EUVAS) og Vasculitis Clinical Research Consortium (USA)
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt Declaration of the End of Trial Form
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2010 REK midt
19.04.2013 REK midt
23.10.2015 REK midt
20.03.2019 REK midt