Forskningsprosjekt


Hodepine etter spinalpunksjon (kvalitetssikring av 2009/23 S-04143a)

Vitenskapelig tittel:

The risk of post-lumbar puncture headache and other complications among patients included in 2009/23 S-04143aProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke frekvensen av hodepine og andre komplikasjoner blant pasienter som er spinalpunktert samt identifisere risikofaktorer som kan være assosiert med slik hodepine. Prosjektet bygger på et pågående prosjekt, «Studier av sykdomsmekanismer ved multippel sklerose (MS) og andre betennelsessykdommer i sentralnervesystemet» (REK sør-øst saksnummer 2009/23 og S-04143a). Bruk av såkalt atraumatisk nål ved spinalpunktering har vist en lavere frekvens av postpunksjonshodepine (under 10 %), sammenlignet med bruk av skjærende nål (over 30 %). Spinalpunksjon er en svært vanlig undersøkelse ved nevrologiske avdelinger, og ved de aller fleste avdelinger i Norge brukes ikke atraumatisk nål. I tidligere prosjekt er så langt 73 pasienter med multippel sklerose (MS) eller andre betennelsessykdommer i sentralnervesystemet inkludert og har gjennomgått spinalpunksjon. Omlag 35 av disse er spinalpunktert med en atraumatisk nål. For deltakere i tidligere prosjekt vil følgende opplysninger bli hentet fra pasientenes journal: Forhold rundt selve prosedyren (innstikkssted, type nål som ble brukt, antall stikk, mengde spinalvæske som ble tappet), om det er journalført at pasienten tok kontakt etter prosedyren på grunn av hodepine, og om pasienten fikk gjennomført såkalt ”blood patch”. Deltakere vil også ved telefonintervju bli spurt om forhold knyttet til hodepine etter prosedyren samt om de hadde andre plager etter spinalpunksjonen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2084 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Andreas Lossius
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder lønnes av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Hvis det rekrutteres en medisinstudent, er det satt av tid til prosjektoppgave i løpet av medisinstudiet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst