Forskningsprosjekt


En skandinavisk studie på hvor godt pasienter med attakvis multippel sklerose følger behandling med Rebif når den blir gitt ved hjelp av RebiSmart

Vitenskapelig tittel:
A Scandinavian non-interventional study of adherence to RebiSmart administered RNF treatment in RRMS subjects: the ScanSmart study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge hvor godt pasienter med attakvis MS etterlever foreskrevet behandling med Rebif (interferon) når den blir administrert ved hjelp av Rebismart (elektronisk injeksjonsapparat) og identifisere årsaker til avbrutt eller utsatt behandling. Studien skal gå over 12 uker. Pasienten skal fylle ut et skjema (dagbok) 3 ganger i uken i hele perioden. Behandling med Rebif skal være igangsatt før pasienten inkluderes i studien, og pasienten skal ikke ha hatt tilbakefall av sykdommen siste 30 dager.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/418 Prosjektstart: 15.03.2010 Prosjektslutt: 15.06.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Elena Pedersen
Forskningsansvarlig(e):  Merck Serono Norge
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.02.2010 REK sør-øst