Forskningsprosjekt


Ulike aspekter ved målingen av mammografisk tetthet i Mammografiprogrammet

Vitenskapelig tittel:

Different aspects of mammographic density assessment in the Norwegian Breast Cancer Screening ProgramProsjektbeskrivelse:
Fire brystdiagnostiske sentre i Norge har installere et dataprogram (Volpara ®) som måler tekniske parametre knyttet til screeningundersøkelsen, inkludert mammografisk tetthet. Ytterligere tre sentre vil få softwaren installert i løpet av året. For å vurdere den kliniske og forskningsmessige verdien av Volpara vil vi undersøke sammenhengen mellom eksponeringsparametere, inkludert kompresjonskraft, kompresjonspress, og komprimert brysttykkelse, og mammografisk tetthet, samt undersøke sammenhengen mellom Mammografiprogrammets tre-delte klassifikasjon for mammografisk tetthet og Volpara’s autmatiske klassifisering. Vi vil benytte data fra 20-30 000 mammografiske undersøkelser, som utgjør 80-120 000 mammogrammer, samlet inn i perioden 2007-2015 ved tre fylker: Rogaland, Hordaland og Akershus. Statistiske (kvantitative) metoder vil brukes til å utføre analyser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1932 Prosjektstart: 30.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Solveig Hofvind
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftregisteret.

Stipendiatstillingen er støttet av BrystkreftforeningenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst