Forskningsprosjekt


SPACE-Tidlig diagnostisering av inflammatorisk ryggsykdom

Vitenskapelig tittel:
SPACE: SPondyloArthritis Caught Early

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en del av det europeiske samarbeidsprosjektet SPACE (SPondylo Arthritis Caught Early), hvor formålet er å undersøke pasienter med langvarig ryggsmerter etter et standardisert system, med tanke på å få mer innsikt i forskjellige årsaker til kroniske ryggsmerter og lære mer om hvordan sykdomsforløpet er over tid. Studien tar sikte på å kratlegge om arvelige faktorer, laboratorieundersøkelser eller bildediagnostikk kan bidra til tidligere diagnostisering av inflammatorisk ryggsykdom, samt å kartlegge forekomsten av varige sykdomsforandringer i virvelsøylen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/426 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst