Forskningsprosjekt


VEND RISK-studien

Vitenskapelig tittel:
Et utviklingsprosjekt for forebygging av diabetes type 2 til personer med overvekt i Værnesregionen

Prosjektbeskrivelse:
BAKGRUNN: Epidemiologiske data fra vår egen helseregion viser at prevalens av overvekt og fedme øker dramatisk. Det samme gjør type 2-diabetes (DM2). Samtidig vet vi at vekttap forebygger/utsetter debut av DM2. Intervensjon rettet mot mennesker i risikosonen kan gi store besparelser både for individ, helsevesen og samfunn. Det eksisterer imidlertid få tilbud med hensikt å forebygge DM2 hos mennesker med økt risiko. Denne type forebyggende virksomhet bør etableres på kommunalt nivå og i samarbeid med distriktsmedisinske sentre. Spesialisthelsetjenesten vil bidra med kompetanseoverføring og evaluering. FORMÅL: Dette er et utviklingsprosjekt for etablering og utvikling av tiltak i Værnesregionens kommuner med hensikt å forebygge DM2 hos mennesker med forhøyet risiko (overvekt).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/696 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bård Kulseng
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2010 REK midt
11.03.2016 REK midt
25.08.2017 REK midt
25.08.2017 REK midt