Forskningsprosjekt


Legemidler, rus og somatisk sykdom

Vitenskapelig tittel:

Risikofylt alkohol-, legemiddel,- og annen rusmiddelbruk assosiert med akutte somatiske tilstander.Prosjektbeskrivelse:
En sykehusinnleggelse kan være en mulighet for livsstilsendring, og studier har vist at intervensjoner mot usunn livsstil hos akutt syke pasienter har positiv effekt. Målet med studien er å undersøke sammenhenger mellom indremedisinske sykehusinnleggelser i akuttmottak og risikofylt rusbruk. For å undersøke hvor mange pasienter som kan ha nytte av hjelp til å endre risikabel rusbruk. Forskningsspørsmålene nevnt under vil besvares ved å benytte nye lab-metoder til analysering av biomarkører i blod i kombinasjon med spørreskjemaer og data fra registre. På denne måten ønsker vi å forbedre identifiseringen av pasienter med risikofylt rus- og alkoholbruk i en tidlig fase for blant annet å avdekke de som er i fare for å utvikle et avhengighetsproblem. Det planlegges å undersøke om disse pasientene har lengre sykehusopphold og/eller hyppigere innleggelser enn andre pasienter. Undersøke behandlingsforløpet til pasienter som tester positivt for rusbruk, og om de kommer tilbake i jobb.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2404 Prosjektstart: 29.02.2016 Prosjektslutt: 28.02.2026

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Stig Tore Bogstrand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Datainnsamlingsprosjektet er finansiert med midler fra Folkehelseinstituttet, og det er også søkt om midler fra Helsedepartementets tilskuddsordning til norsk-russiske faglige samarbeidsprosjekter.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiologi/Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst