Forskningsprosjekt


Riktig legemiddelinformasjon og - forsyning ved skifte av omsorgsnivå - innføring av nye rutiner.Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag, sykehuset Levanger, sykehusapoteket og kommunehelsetjenesten

Prosjektbeskrivelse:
I forbindelse med innføring av nye legemiddelrutiner ved utskriving av pasient, ønsker vi å evaluere pasienters og helsepersonells erfaringer med bruk av medisinkort, og om endrede utskrivingsrutiner har gitt bedre pasientinformasjon sammenliknet med resultater fra PasOpp - undersøkelse i 2006.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/485 Prosjektstart: 15.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hege Selnes Haugdahl
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding for avvist prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord
31.05.2018 REK nord