Forskningsprosjekt


STATICH: Antitrombotisk behandling etter hjerneblødning

Vitenskapelig tittel:

Study of Antithrombotic Treatment after Intracerebral Haemorrhage (STATICH)Prosjektbeskrivelse:
1500 personer rammes av spontan hjerneblødning i Norge hvert år. Mer enn en tredjedel av pasientene brukte blodfortynnende (antitrombotisk) medisin da hjerneblødningen inntraff, eller har indikasjon for slik behandling. Antitrombotisk behandling forebygger iskemiske hendelser som hjerneinfarkt og hjerteinfarkt, men øker samtidig risikoen for blødninger, for eksempel hjerneblødning. Antitrombotisk behandling etter hjerneblødningen kan altså redusere risikoen for iskemiske hendelser, men øker risikoen for ny hjerneblødning, og pr. i dag vet vi ikke om det er gunstig å gi antitrombotisk behandling etter hjerneblødning. Vi ønsker å gjennomføre en skandinavisk multisenter, randomisert-kontrollert, åpen studie av antitrombotisk behandling vs. ingen slik behandling hos 500 pasienter som har hatt hjerneblødning. Den primære effektvariabelen vil symptomgivende hjerneblødning. Vi vil også utføre en MR substudie for å se på betydningen av funn på MR-bilde av hjernen (f.eks. mikroblødninger).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/693 EudraCT-nummer: 2014-002636-13 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2031

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehus vil være viktigste finansieringskilder. Vi vil også søke om midler fra Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Helse Sør-øst og andre offentlige kilder..Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
19.04.2018 REK nord