Forskningsprosjekt


GenHUSK

Vitenskapelig tittel:

Genetic determinants of cardiovascular disease and diabetes. The Hordaland Health StudiesProsjektbeskrivelse:
Prosjektet vil baseres på data fra 7000 deltakere fra befolkningsundersøkelsen Hordaland i Hordaland i 1997-99 (HUSK). Det ble innhentet opplysninger via flere spørreskjema om tidligere sykdom, livsstil (røykevaner, fysisk aktivitet) og kosthold. Det ble foretatt måling av høyde, vekt, blodtrykk og såkalt kroppssammensetning (muskelmasse vs. fettmasse) og bentetthet. Blodprøver ble nedfrosset i biobank og er senere er analysert for nivå av vitaminer, aminosyrer, metabolitter, lipider (kolesterol, triglycerid), glukose samt flere nye risikomarkører for sykdom. Personopplysningene til deltakerne er senere koplet mot opplysninger i offentlige helseregistre, slik at informasjon om senere hjerte- og karsykdom og diabetes foreligger. I dette prosjektet ønsker man å gjøre en omfattende genetisk kartlegging av deltakerne for å kunne avdekke nye genvarianter knyttet til risiko for hjerte- og karsykdom og diabetes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1763 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ottar Nygård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter til genetsieke analyser vil finansier gjennom HARVEST, Horizon 2020 prosjekt, ledet av prof. Pål Njølstad, KG Jebsen senter for diabetesforskning.

Analysene vil danne basis for ulike prosjekter (PhD, postdoc) og finansiering for disse vil bli søkt til ulike private og offentlige finasieringskilder.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Materiale fra biobank:
HUSK
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2015 REK vest
02.06.2016 REK vest
05.06.2019 REK vest