Forskningsprosjekt


Normalverdier C-reaktivt protein hos barn

Vitenskapelig tittel:

Reference values of C-reactive protein in neonates

 Prosjektbeskrivelse:
C-reaktivt protein (CRP) er en biokjemisk markør for inflammasjon som brukes mye i klinisk praktisk. Normalverdier for nyfødte, og hvordan verdiene forandres, er i liten grad beskrevet - undersøkelser for dette ender oftest med at en tar ut de med høye verdier og behandler disse for mistenkt sepsis. Man opplever i klinisk praksis at forhøyet CRP tatt tilfeldig og på manglende indikasjon hos nyfødte, medfører overbehandling med minimum 48 timers innleggelse på Nyfødt intensiv, med gjentatte stikk, prøver, innleggelse av venekateter og intravenøs antibiotika. Disse barna gjennomgår dette ofte uten at det oppstår tegn til infeksjon, og uten at det er oppvekst i blodkultur. Denne overbehandlingen kan være skadelig for barn. I dette prosjektet ønsker man å måle CRP hos 200 friske nyfødte når de uansett tar nyfødtscreening (48-72 t gamle), det medfører ikke ekstra stikk eller mer blod. Prøvene fryses slik at de kan analyseres i ettertid, slik at en unngår overbehandling som følge av prøvesvarene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1761 Prosjektstart: 22.10.2015 Prosjektslutt: 27.02.2016

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anders Batman Mjelle
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er planlagt finansiering via professor Trond Markestads forskningsgruppe.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt artikkel
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2015 REK vest
06.02.2019 REK vest