Forskningsprosjekt


Dosering av psykofarmaka til eldre

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å se på eventuelle aldersbetingede forskjeller i serumkonsentrasjon, gitt ellers like forhold (dose, samtidig administrasjon av andre legemidler, enzymkapasitet der det er målt). Det skal hentes ut data fra eget laboratorium ved Diakonhjemmet sykehus, samlet inn i perioden 1.mars 2005 og frem til prosjektstart. Data er prøveanalyser (serumkonsentrasjon) fra pasienter som har fått medisin som behandling for sin psykiske lidelse, og der prøven er tatt innenfor et definert tidsrom etter at medisinen er tatt. Det er et stort antall analyseresultater som skal hentes ut (ca 10 000,) og det søkes derfor også om dispensasjon fra taushetsplikten etter helseforskningsloven § 35.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/394 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Monica Hermann
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
24.02.2010 REK sør-øst