Forskningsprosjekt


Tap av muskelmasse og helserisiko ved lungekreft.

Vitenskapelig tittel:
Muscle wasting: Prevalence and health risks in advanced non-small cell lung cancer.

Prosjektbeskrivelse:
Forskning indikerer at alvorlig tap av muskelmasse (sarcopeni) er hyppig hos kreftpasienter og er assosiert med redusert overlevelse og funksjon samt økt risiko for bivirkninger av cellegift. Kroppssammensetning kan være en viktig faktor å ta hensyn til når cellegift doseres, noe dagens metoder ikke gjør. Inter-individuelle forskjeller i toleranse for cellegift observeres, og både over- og underdosering er et klinisk problem. Målet med studien er å kartlegge forekomsten av sarcopeni hos en stor gruppe pasienter med alvorlig kreftsykdom, og å undersøke sammenhengen mellom muskelmasse, overlevelse og alvorlige cellegiftbivirkninger. Studien innebærer gjenbruk av forskningsdata fra tre tidligere studier hvor data fra 1324 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/483 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.03.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marit Slaaen Jordhøy
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanning, UiO, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
07.03.2013 REK sør-øst
22.10.2014 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst