Forskningsprosjekt


Endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

The Oslo Acute Revascularization Stroke Study (The OSCAR Study)

 Prosjektbeskrivelse:
Kateterbasert behandling med mekanisk fjerning av blodproppen ved hjerneslag, såkalt endovaskulær intervensjon har blitt utviklet gjennom de siste par tiårene. Og i vår kom det et stort vitenskapelig gjennombrudd for denne behandlingen der effekten ble dokumentert med 7 nye randomiserte kontrollerte studier. Men det er fortsatt en rekke forhold rundt denne behandlingen som ikke er godt nok undersøkt ennå, og det er behov for videre studier. OUS-RH har i dag regionsfunksjon for Helse Sør-Øst for endovaskulær intervensjon ved hjerneslag, og gjør behandling og oppfølging på alle pasientene i Helse Sør-Øst. Formålet med denne prospektive observasjonsstudien er å vurdere utkomm eved endovaskulær intervensjon ved hjerneinfarkt i forhold til tidsvindu, alvorlighetsgrad, alder, komorbiditet og radiologi. I studien vil det også logistikk og kostnader ved behandlingen bli vurdert. Videre vil grad av inflammasjon og trombotisk aktivitet bli vurdert ved analyse av biomarkører.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1844 Prosjektstart: 06.12.2015 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Hege Aamodt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om støtte fra Helse Sør-Øst, Extrastiftelsen og Nasjonalforeningen til nevrologisk stipendiat på prosjektet. Men det er allerede finansiering til postdok på nevrologisk avdeling og stipendiat på radiologisk avdeling til å gjennomføre prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ph.d., Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst