Forskningsprosjekt


Vekstfaktorer fra blodplaters påvirkning av blodstamceller

Vitenskapelig tittel:

Interaksjoner mellom blodplateassosierte vekstfaktorer og CD 34+ hematopoietiske stamcellerProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke blodplateaktiveringens effekt på CD34+ celler. Ved hjelp av ulike invitro-teknikker som celletelling i kultur, CFU-assay og immunfenotyping med flow cytometri ønsker man å kartlegge blodplateaktiveringens effekt på prolifilering og differensiering av CD34+ celler. Biologisk materiale hentes fra blodbanken der blodgiverne har samtykket til forskning. Det biologiske materiale skal behandles uten personidentifikasjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2031 Prosjektstart: 15.11.2015 Prosjektslutt: 18.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansielle midler gjennom Bergen Stem Cell Consortium. Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK vest