Forskningsprosjekt


Validering av feltmetode for å måle fysisk kondisjon hos pasienter med spondyloartritt

Vitenskapelig tittel:

Validering av feltmetode for å måle fysisk kondisjon hos pasienter med spondyloartritt.

Validering av to protokoller for indirekte måling av VO2MAX hos pasienter med SpA.

Validering av feltmetode for å måle fysisk kondisjon hos pasienter med spondyloartritt.

Validering av to protokoller for indirekte måling av VO2MAX hos pasienter med SpA.Prosjektbeskrivelse:
For pasienter spondyloartritt (SpA) er trening anbefalt som del av behandlingen. Måling av VO2MAX er klinisk nyttig for å kunne kartlegge fysisk kapasitet hos pasienter. Indirekte måling av aerob kapasitet på tredemølle som utfordrer pasienten til utmattelse (Balke-protokoll) brukes i dag for å teste kondisjon hos pasienter med SpA. Protokollen er imidlertid ikke evaluert opp mot direkte test av VO2MAX i aktuell pasientgruppe og protokollens validitet er dermed usikker. Prosjektet har som mål å validere feltmetoden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1902 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2015 REK sør-øst
20.09.2017 REK sør-øst