Forskningsprosjekt


Treffe de andre og hverandre

Vitenskapelig tittel:
Foreldre til barn med funksjonsnedsettelsers møte med sine sosiale omgivelser

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å studere foreldre til barn som har funksjonsnedsettelser, og deres utfordringer i møte med familiens sosiale omgivelser. Man vil også undersøke hvilken betydning foreldregrupper har mht å styrke foreldre i å mestre utfordringer i sine sosiale omgivelser. Data skaffes gjennom observasjon av eksisterende samtalegruppe for foreldre med barn med funksjonsnedsettelser, dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/433 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bente Berg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitets sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Treffe de andre og hverandre
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst