Forskningsprosjekt


Gjennomgang av pasientkasus; myeloproliferativ sykdom

Vitenskapelig tittel:

Case report; descriptive evaluation of the medical history in a patient with myeloproliferative disease

Gjennomgå en enkelt pasients sykehistorie og prøvesvar for å deskriptivt fremstille dette i en case report (artikkel) og/eller vitenskapelig presentasjon.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å gjennomgå sykdomsforløp og behandling av en avdød enkeltpasient med en sjelden forekomst av ulike krefttyper samtidig. I prosjektet ønsker man å beskrive et sjeldent forekommende sykdomsspekter og vurdere mulighetene for sammenhenger og årsaksmekanismer i pasientens og liknende pasienters sykdomsforløp. Etter samtykke fra pårørende skal opplysninger om forløp, prøvesvar og behandling hentes fra pasientens journal ved behandlende institusjoner. Det kan være aktuelt å gjennomføre eksplorative analyser på eksisterende biologisk materiale (blod- og vevsprøver). Opplysningene skal sammenfattes og er planlagt publisert som en kasusrapport.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1882 Prosjektstart: 17.09.2015 Prosjektslutt: 17.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Andreas Habberstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen, bortsett fra driftsmidler i forskningsgruppen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2015 REK sør-øst