Forskningsprosjekt


Sammenlikning av operasjonsindikasjon for lumbal spinal stenose mellom Boston og Norge

Vitenskapelig tittel:

Comparing selection criteria, operative methods and results in surgical treatment of Lumbar Spinal Stenosis between Boston and Norway Prosjektbeskrivelse:
Dette er en sammenliknende observasjonsstudie der vi undersøker to pasientgrupper som ble operert for lumbal spinal stenose (LSS): pasienter operert i Boston og pasienter operert i Norge. LSS er vanligste årsak til ryggoperasjon hos eldre. Ca. 10% av de eldre er plaget av dette: smerter, kraftløshet og nummenhet i beina som forverres ved gange. Årsaken er innsnevring i nervekanalen i ryggen. Tilstanden kommer snikende og kan medføre en betydelig forringelse av livskvaliteten. Med økende andel eldre med større krav til funksjon, vil gi økende antall operasjoner i fremtiden. Det er ingen internasjonal konsensus for indikasjon eller operasjonsmetode. Kirurgi er eneste behandling med dokumentert effekt. Resultatene spriker, og årsaken kan være valg av operasjons-tidspunkt og operasjonsmetode. Det er ikke gjort direkte sammenliknende studier mellom to land på dette. En slik studie vil kunne optimalisere behandlingen og ressursbruken og styrke den eksterne validitet på tilsvarende studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1909 Prosjektstart: 30.09.2015 Prosjektslutt: 15.09.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Greger Lønne
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet/Helse Sør-ØstForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2015 REK sør-øst