Forskningsprosjekt


Kronisk Lyme; en kartleggingsstudie

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk lyme er begrep som brukes både om langvarige symptomer som skyldes sikker infeksjon med borrelia, om restplager etter gjennomgått og behandlet borrelia og om plager uten laboratoriestøtte for aktiv eller tidligere gjennomgått borreliainfeksjon. Formålet med prosjektet er å kartlegge klinisk og laboratoriemessig profil hos norske pasienter som har diagnosen kronisk lyme, og å prøve å forstå hvordan pasientene mestrer sine plager. Kartleggingen er ment å være hypotesegenererende for videre forskning på årsak og behandling. Mellom 20-50 pasienter skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/738 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 31.05.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Unn Ljøstad
Forskningsansvarlig(e):  Forskningsavdelingen Sørlandet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
25.03.2010 REK sør-øst