Forskningsprosjekt


Effekten av næringstilskudd med høytt anti-oksidantnivå for leverskader ved parasittsykdommen schistosomiasis

Vitenskapelig tittel:
Study on the role of antioxidants micronutrients on reversal of schistosomal peri-portal fibrosis of the liver.

Prosjektbeskrivelse:
Schistosomais er en av verdens viktigste parasittsykdommer. Bindevevsdannelse i leveren er dens viktigste komplikasjon. Det er liten kunnskap om mekanismene for disse leverskadene. Nye studier antyder at ernæringsfaktorer kan ha betydning. Det aktuelle prosjektet er en translasjonsstudie, som kombinerer basalforskning om antioksidantrelatert bindevevsdannelse med kliniske studier i Etiopia. Det vil gjennomføres en blindet intervensjonsstudie blant tilfeldig utvalgte individer med schistosomais, hvor alle vil motta WHO-standard parasittbehandling. To grupper vil i tillegg motta hver sin dosering av et ernæringskonsentrat basert på lokale antioksidantrike frukter og grønnsaker, mens en tredje gruppe vil fungere som en kontrollgruppe og motta placebo.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/794 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Svein Gunnar Gundersen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus Ullevål
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst