Forskningsprosjekt


HPG/HPT dysfunksjon og kognitiv svikt hos epilepsipasienter

Vitenskapelig tittel:

Novel risk factor assay for Alzheimer's disease-Multi-parametric quantification of HPG7HPT- axis dysfunction.Prosjektbeskrivelse:
Utvikling av demens er en betydelig utfordring for samfunnet. Alzheimer sykdom (AD) er den vanligste formen for demens. WHO anslår at mer enn 30 millioner mennesker lider av AD globalt. En utfordring i diagnostisering er mangelen på tidlige diagnostiske markører. Prosjektet baseres på nylig oppdagete forstyrrelser i kjønnshormon aksen (HPG) ved AD og lignende HPG akse forstyrrelser hos personer med epilepsi. Det er dokumentert høyere forekomst av AD blant epilepsipasienter. Uttrykk og funksjon av hippocampale GnRH-reseptorer endres ved AD og antakelig også ved epilepsi. Ved å vurdere dysfunksjon i HPG-aksen og avleiringer i hjernen hos personer med økt risiko for utvikling av AD, som personer med medial temporallappsepilepsi (MTLE), ønsker vi å identifisere biomarkører som kan predikere utvikling av kognitiv funksjonssvikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2470 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 30.04.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ira Haraldsen
Forskningsansvarlig(e):  OUS
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-ØstForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
23.05.2019 REK nord