Forskningsprosjekt


Effekten av kostholdsinformasjon på risikofaktorer ved hjerte-karsykdom hos pasienter med revmatisk leddsykdom

Vitenskapelig tittel:

Effekten av informasjon om kolesterolvennlig kosthold på endring i kosthold, blodtrykk, lipider og inflammasjonsmarkører hos pasienter med revmatisk leddsykdom.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å belyse i hvilken grad kostholdsveiledning vil påvirke endring i kostholdet hos pasienter med revmatisk leddsykdom. Bakgrunnen for prosjektet er at pasienter med revmatisk leddsykdom har økt risiko for hjerte-karsykdom og at det finnes lite kunnskap om hvordan livsstilsrelaterte risikofaktorer for hjerte-karsykdom kan påvirkes hos denne pasientgruppen. Deltakerne i prosjektet er pasienter med revmatisk leddsykdom (revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt eller psoriasisartritt), mellom 40 og 80 år, som er statinnaive og hvor det er indikasjon for igangsetting av forebyggende tiltak mot hjerte-/karsykdom som for eksempel statinbehandling. Pasientene er henvist til Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, for en kardiovaskulær risikovurdering. Det skal gjøres en åpen randomisert studie med to behandlingsgrupper, med inntil 60 deltakere. Deltakere skal randomiseres 1:1, og intervensjonsperioden går over 8 uker. Kontrollgruppen vil motta standard behandling, som består av kortfattet informasjon fra lege (anslått til ca tre minutters kostholdsveiledning) samt en kostholdsbrosjyre. Intervensjonsgruppen vil i tillegg til standardbehandling få en utvidet klinisk ernæringsfysiologisk samtale, med anslått varighet til om lag 60 minutter. Det primære endepunktet er endring i kosthold målt ved det validerte spørreskjemaet SmartDiet. Sekundære effektvariabler er endring i kroppssammensetning, blodtrykk, kolesterolnivå og betennelsesmarkører samt kroppssammensetning målt ved en bioimpedans og Dual-energy X-ray absorptiometry. Alle målinger, samt utfylling av spørreskjema, skjer før og etter intervensjonsperioden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2087 Prosjektstart: 03.01.2016 Prosjektslutt: 01.11.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Grete Semb
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap og Diakonhjemmet sykehus, Mastergradsprosjekt. Det er ikke behov for å finansiere prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk Ernæringsfysiolog, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst