Forskningsprosjekt


Karakterisering av samspilet mellom kreftceller og normale naboceller

Vitenskapelig tittel:
Characterization of cancer stroma interactions in human carcinomas - validation of a stromal molecular signature as prognostic factor and for therapeutic intervention

Prosjektbeskrivelse:
Vi har tidligere påvist at pro-invasive signaler fra aktiverte fibroblaster påvirker utviklingen av plateepitelkarsinoma i munnhullen og vi har identifisert ved hjelp av in vitro studier flere molekyler som er forskjellige i bindevev fra munnkreft og normal munnslimhinne. Ved å isolere keratinocytter og fibroblaster fra pasienter samt å benytte tredimensjonale (3D) systemer for å etterligne kliniske lesjoner, ønsker vi å studere videre hvordan bindevev og særlig de identifiserte molekyler bidrar i utviklingen av plateepitelkarsinoma. I tillegg til den eksperimentelle delen, har vi et klinisk mål: å undersøke våre eksperimentelle resultater (de identifiserte molekyler) på materiell fra plateepitelkarsinom pasienter og utforske om de kan kobles til kreft aggressivitet (grad)og prognose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/481 Prosjektstart: 15.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Daniela Elena Costea
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Undersøkelse av fibroblastenes innvirkning på de epiteliale kreft celler , Nivå: PhD og MPhil
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2010 REK vest
19.09.2013 REK vest
16.01.2014 REK vest
11.02.2016 REK vest