Forskningsprosjekt


Mannlig infertilitet og assistert befruktning

Vitenskapelig tittel:

Jeg ønsker å undersøke hva menn som opplever infertilitet tenker om og erfarer det å bli far ved hjelp av en eller annen form for assistert befruktning (som er tillat i Norge).

Videre ønsker jeg å se nærmere på hvordan deres tanker og erfaringer om dette knyttes til maskulinitetskonstruksjon. Andre tema jeg kommer til å berøre er blant annet (ufrivillig barnløshet), kroppslige erfaringer, maskulinitet og identitet.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med mitt prosjekt er å undersøke infertilitet og assistert befruktning slik det blir opplevd og forstått av menn. Jeg ønsker å få en forståelse av menns perspektiv og bidra med kunnskap om menns erfaringer og rolle i reproduksjonen. Jeg skal intervjue menn som opplever infertilitet eller nedsatt fruktbarhet. Det brukes narrative dybdeintervjuer. Jeg ønsker også å få en forståelse av hvordan klinikkarbeidere og andre personer med relevant ekspertkunnskap arbeider med par som sliter med å unnfange som følge av mannlig infertilitet eller problemer knyttet til mannens fertilitet. Her brukes det uformelle samtaler, evt. telefonintervju/intervju over Skype.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1756 Prosjektstart: 16.08.2015 Prosjektslutt: 31.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elin Kvande
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering. Et mastergradsprosjekt. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sosiologi, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2015 REK midt
27.11.2015 REK midt
13.01.2017 REK midt