Forskningsprosjekt


Inflammasjonsmarkører, BDNF og psykiatriske symptomer. En undersøkende studie

Vitenskapelig tittel:

Inflammatory markers, BDNF and paychiatric symptoms. An explorative studyProsjektbeskrivelse:
Psykiatriske lidelser har liten validitet. Vi vet lite om etiologi og patogenese, de er ofte heterogene og vi har ingen biomarkører. Inflammasjonsmarkører/cytokiner har vist seg å være assosiert med psykisk lidelse. De fleste studier har imidlertid med få cytokiner, de er beheftet med dårlig metodologi vedrørende prøvetaking og analyse og det er ikke kontrollert for konfunderende faktorer. De fleste studiene har også sett på psykiatriske diagnoser, noe som ikke bringer feltet fremover pga dårlig validitet av disse. I denne studien har vi en multiplex tilnærming (flere cytokiner) med robust metodologi og kontroll av konfundering. Vi vil kartlegge psykiatriske symptomer ved hjelp av et selvutfyllingsskjema (SCL-90-R) og se hvordan cytokiner er assosiert med symptomer eller grupper av disse. Vi vil gjøre det samme for en vekstfaktor (BDNF). Vi vil også se om somatisering endrer cytokinmønster ved psykisk lidelse. Studien vil kunne føre til bedret diagnostikk av psykisk lidelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1809 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Terje Øiesvold
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Så langt er det mottatt endel støtte fra Nordlandssykehuset HF. Det er nå søkt om forskningsmidler fra Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: psykiatri, Nivå: dr.grad
Materiale fra biobank:
HepC biobank
HepC biobank
Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord