Forskningsprosjekt


Mineral- og vitamin D status hos sykehjemspasienter

Vitenskapelig tittel:

Mineral and vitamin D-status in nursing home residents: a pilot studyProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å danne seg et bilde av omfanget av forstyrrelser i mineral- og vitamin D- stoffskiftet i en sykehjemspopulasjon. Prosjektleder ønsker i første omgang å gjennomføre et pilotprosjekt ved Fyllingsdalen korttidssykehjem. Studien vil inkludere ekstra laboratorieparametre i den rutinemessige blodprøvescreeningen og korrelere dette til kliniske opplysninger. Opplysninger om ca. 250 pasienter vil inkluderes i studien. Det søkes om fritak fra å innhente samtykke fra pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1738 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bård Kittang
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

 BRK og KK vil gjennomføre prosjektet uten ekstra lønnsmidler.

Det beregnes ca. 45 000 NOK til gjennomføring av laboratorieanalyser, ellers er det ikke behov for driftsmidler.

Prosjektmidler skal søkes internt og eksternt.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2015 REK vest
02.06.2016 REK vest