Forskningsprosjekt


Miljøgifter hos blodgivere

Vitenskapelig tittel:

Blood transfusions as a source of exposure to heavy metals and persistent organic pollutantsProsjektbeskrivelse:
I miljøet eksponeres alle for metaller og andre miljøgifter. Nyere forskning viser at lavgradig eksponering som tidligere har vært ansett som ufarlig, kan gjøre skade, særlig på utviklingen av nervesystemet og kognitive evner hos barn. Blodgivere har, som andre, ulike konsentrasjoner i blodet av disse stoffene, og stoffene blir overført til mottakere av blodtransfusjoner. Vi vil ha et spesielt fokus på om miljøgifter hos blodgivere fra Finnmark varierer fra befolkningen/blodgivere i landet for øvrig. Dette spesielt det har vært målt høye nivåer av miljøgifter i grenseområdene til Russland, og at det er rapportert at miljøgifter som kommer via luft og havstrømmer fra sørlige strøk faller som nedbør i arktiske områder og hoper seg her opp i næringskjeden. Ved å måle konsentrasjon av giftige metaller og andre miljøgifter i blodgiverblod vil vi undersøke om mottakere av blodstransfusjoner kan bli tilført slike stoffer i doser som overstiger gjeldende grenseverdier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1766 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 01.04.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mette Kjær
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne forskningsmidlerForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført - Slått sammen med 2015/541
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2015 REK vest
15.08.2018 REK vest