Forskningsprosjekt


Lydprosessering. Musikkteknologi som ressurs i psykiatrisk behandling

Vitenskapelig tittel:

Processing real life. A study of how music technology can serve as a resource to increase quality of life for adolescents with a mental health illness.  Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt musikkteknologi kan være en ressurs inn mot musikkterapifeltet og psykisk helse. Det er planlagt å gjennomføre prosjektet som et samarbeidsprosjekt med 8- 12 deltakere i alderen 12- 18 år samt en musikkprodusent. Deltakerne rekrutteres fra ABUP, via sine respektive terapeuter. Inkluderingen skjer på bakgrunn av terapeutens anbefaling og deltakernes egeninteresse for prosjektet. Sammen med musikkprodusenten skal ungdommene skape musikk ved hjelp av iPad og et lydstudio. Prosjektet kan ansees som en form for kulturell aktivitetsterapi. I løpet av prosjektet vil det bli undersøkt hvordan ungdom med psykiske lidelser kan bruke musikkteknologi som ressurs i kreativ, skapende musikalske prosesser, og hvilken betydning de musikalske prosessene har for deres opplevelse av livskvalitet og psykisk helse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/644 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.07.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Høyer Jonassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sørlandet sykehus, ABUP og Ansgar Teologiske HøgskoleForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Utøvende rytmisk musikk, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst