Forskningsprosjekt


Evaluering av heparin/edoxaban versus heparin/warfarin hos forsøkspersoner med symptomatisk venøs tromboembolisme (VTE)

Vitenskapelig tittel:
A phase 3, randomized, double-blind, double-dummy, parallel-group, multi-center, multi-national study for the evaluation of efficacy and safety of (LMW) heparin/edoxaban versus (LMW) heparin/warfarin in subjects with symptomatic deep-vein thrombosis and/or pulmonary embolism.

Prosjektbeskrivelse:
Standardbehandling ved venøs blodpropp, enten dyp venetrombose (DVT) eller lungeembolisme (LE), er blodfortynnende legemidler som heparin og warfarin (Marevan). Hos pasienter som bruker warfarin må blodet kontrolleres regelmessig (INR-kontroll) for å sikre at pasientene ikke tar for mye eller for lite warfarin, og for å justere dosen om nødvendig. Hensikten med denne studien er tosidig: 1) Evaluere om initialt heparin etterfulgt av kun edoxaban ikke er dårligere enn initialt heparin overlappende med warfarin, etterfulgt av kun warfarin i behandling av pasienter med akutt symptomatisk DVT, for å hindre tilbakefall av symptomatisk DVT i løpet av en studieperiode på 12 måneder. 2) Sammenlikne edoxaban med warfarin for å se om det er trygt å bruke, og om det er effektivt i behandlingen av DVT og/eller LE.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/467 EudraCT-nummer: 2009-014290-40 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 01.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Per Morten Sandset
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus Ullevål
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding - Evaluering av heparin/edoxaban versus heparin/warfarin hos forsøkspersoner med symptomatisk venøs tromboembolisme (VTE)
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
09.06.2011 REK sør-øst
09.06.2011 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst