Forskningsprosjekt


KOLS/pseudomonas og behandling i kommunen

Vitenskapelig tittel:
Hvordan kan vi behandle pasienter med KOLS som har kronisk Pseudomonas Aeruginosa infeksjon utenfor sykehus på forsvarlig måte?

Prosjektbeskrivelse:
Antall KOLS pasienter er i økning, og ved Sykehuset Levanger opplever man at flere pasienter med alvorlig KOLS også får infeksjon med bakterien Pseudomonas Aeruginosa. Enkelte KOLS pasienter utvikler kronisk infeksjon, og disse behandles med toukers antibiotikakur hver andre eller tredje måned. Dette medfører mange døgn på sykehus. Målet med prosjektet er å gjøre det mulig å få deler av denne behandlingen i hjemkommunen, etter Beste Effektive Omsorgsnivå prinsippet. Målet er bedre livskvalitet for pasientene gjennom færre sykehusdøgn og kompetanseheving i kommunene om KOLS intravenøs behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/415 Prosjektstart: 25.01.2010 Prosjektslutt: 25.02.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lise Tuset Gustad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord - Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst