Forskningsprosjekt


Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Vitenskapelig tittel:

Predictive factors and long term efficacy of radiofrequency neurotomy for chronic zygapophysial related neck painProsjektbeskrivelse:
Langvarige nakkesmerter er et vanlig helseproblem. Hos et større antall pasienter spiller cervicale fasttledd en viktig rolle. Radiofrekvensnevrotomi (RFN) dvs. koagulering av nervegrener til fasettledd er blitt en utbredt behandlingsform, men dokumentasjonen er begrenset. Lord et al. viste i en randomisert, dobbelblindet studie bedret smertereduksjon etter RFN enn ved sham-behandling, men studien er kritisert pga. metodiske svakheter. Vi planlegger derfor ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital en randomisert, dobbel-blindet og sham-kontrollert studie. Vår hypotse er at RFN gir langvarig smertelindring og funksjon bedre enn sham-behandling. Pasienter med langvarige nakkesmerter og med 75% smertelindring etter testblokader av nervene til fasettledd, vil bli inkludert. Smerteintensitet og nakkefunksjon (NDI), som er primære utfallsmål, og flere sekundære utfallsmål vil bli registrert før intervensjonen og 8 uker samt 6 og 12 mndr. etter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2194 Prosjektstart: 10.01.2016 Prosjektslutt: 14.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnvald Kvarstein
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om forskningsmidler fra HSØ for et PhD prosjekt. Avdeling for Smertebehandling ved OUS og St Olav vil dekke personalutgifter og teknisk utstyr til uttesting og behandling.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
19.04.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
23.08.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord