Forskningsprosjekt


Analyser av funksjonell genomikk hos pasienter med malignt melanom og kontroller

Vitenskapelig tittel:

Functional genomics and malignant melanoma - a nested case-control study in the NOWAC postgenome biobank.Prosjektbeskrivelse:
Malign melanom eller føflekk kreft er en av de viktigste kreftformene i Norge. Dødeligheten av malignt melanom er den høyeste i Europa, og stiger fortsatt. I løpet av en femårs periode har forekomsten økt med ca 25% i begge kjønn. Det er videre den nest mest vanlig kreftform hos pasienter som er i live. Malign melanom er en forebyggbar sykdom og en leder i Lancet sa "The real opportunity to conquer melanoma lies in prevention, rather than treatment". Mer enn 85% av tilfellene skyldes soling og knapt 10% bruk av solarium. Dette prosjektet vil se på solvaner, malignt melanom og endringer over tid i funksjonell genomikk dvs. epigenetikk og gen-ekspresjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/976 Prosjektstart: 01.07.2016 Prosjektslutt: 30.06.2026

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Eiliv Lund
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
ISM, UiT
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd hovedsakelig, UiO samt litt fra UiT.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Biobanken Kvinner og kreft
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord