Forskningsprosjekt


Endring i kardiovaskulær risikoprofil etter førstegangs hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:

Endring i kardiovaskulær risikoprofil etter førstegangs hjerteinfarktProsjektbeskrivelse:
Pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt er en stor pasientgruppe der majoriteten av pasientene ikke klarer å oppnå mål for livsstilsendring, risikoprofil og behandling. Bedre sekundærforebygging vil gi bedre helse, økt livskvalitet, og lavere samfunnskostnader, og er identifisert som et viktig forskningsområde. Formålet med PhD-prosjektet er å undersøke i hvilken grad pasientene endrer risikoprofil etter hjerteinfarkt, effekt av risikoprofilendring, og hvilke faktorer som har sammenheng med risikoprofilnivå og risikoprofilendring. Prosjektet vil bruke eksisterende data fra Tromsøundersøkelsen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1778 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Laila Hopstock
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes helfinansiert av Helse Nord (søknad sendes 2015) og Nasjonalforeningen for folkehelsen (søknad sendes 2015).Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord
08.09.2016 REK nord