Forskningsprosjekt


Rehabilitering og samhandling i sykehus og kommune i tidlig fase etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Innovativ rehabilitering og samhandling i sykehus og kommune i tidlig fase etter hjerneslag: en pilotstudie

Innovative rehabilitation and coordination of care in hospital and community services in acute and subacute phase following stroke: a pilot study.Prosjektbeskrivelse:
Studien skal prøve ut en fysioterapi- og tverrfaglig intervensjon for rehabilitering av personer med hjerneslag i akutt og subakutt fase og undersøke effekt, samt teste ut lyd/bilde teknologi i samhandling mellom fysioterapeuter i slagenhet og kommune. Et test-retest design med 3 måneder oppfølging er valgt. Studien gjennomføres ved Nordlandssykehuset HF, Bodø (NLSH) og i Bodø kommune med 12-18 deltakere. I slagenheten, samt når de følges videre opp i kommunen vil deltakerne få intervensjonen en individuelt tilpasset intensiv trening av balanse i fysioterapi med vekt på optimalisering av bevegelseskvalitet i ADL utført i fysioterapi og i tverrfaglig oppfølging. Balanse og gangtester benyttes. Samhandling mellom fysioterapeut i slagenheten og i kommunen styrkes ved at siste behandling før overføring fra slagenheten gjennomføres med kommunikasjonssystemet Lync med lyd/bilde overføring. Fysioterapeutenes erfaringer med bruk av lyd/bilde i overføringen evalueres gjennom et spørreskjema.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1776 Prosjektstart: 20.08.2016 Prosjektslutt: 19.08.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi vil søke Helse Nord om forskningsmidler til gjennomføring av pilotprosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord