Forskningsprosjekt


PUST- Spillteknologi i stressmestring hos mennesker med KOLS

Vitenskapelig tittel:

PUST - Utvikling av spill og sensorteknologiske verktøy for stressreduksjon og funksjonsforbedring hos personer med KOLS.Prosjektbeskrivelse:
I Norge er ca. 300.000 mennesker diagnostisert med sykdommen og man regner med at mørketallene er betydelig høyere og ca. 2000 mennesker hvert år av KOLS. Innen 2030 vil KOLS iflg. WHO utgjøre den tredje hyppigste dødsårsak på verdensbasis. Personer med KOLS forteller om opplevelse av kortpustethet og dyspné, angst, smerter, søvnløshet, underernæring og depresjon. KOLS pasienter har ofte hyppige reinnleggelser i sykehus. Forskning viser at hjelp-til-selvhjelpprogrammer kan ha positiv innvirkning på mestring og antall sykehusinnleggelser. Det er interessant å utforske spillteknologi som et virkemiddel til motivasjon og mestring for bla fysisk trening hos personer med KOLS, noe som har vist seg effektivt i slagbehandling Dette prosjektet er et forprosjekt til et større prosjekt og vi vil gjennom forskningsoppsummering og fokusgrupper med personer med KOLS danne grunnlag for et hovedprosjekt. I forprosjektet vil ulik spillteknologi også utprøves og det skal etableres nettverk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1645 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 01.08.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen I Oslo og Akershus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finsiert med kr 386.000 fra regionale Forskningsfond med henblikk på å utvikle er større forskningsprosjekt.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
10.09.2015 REK nord