Forskningsprosjekt


Norsk deltakelse i det internasjonale forskningsregisteret for hjerneslag, SITS

Vitenskapelig tittel:

An international, prospective, multicentre, observational study of safety and efficacy of treatment interventions in stroke in the clinical routine setting.Prosjektbeskrivelse:
Dette er en internasjonal, prospektiv, multisenter, observasjonsstudie basert på SITS-registerets plattform der akuttbehandling og sekundærprofylakse registrerers. Formålet med studien er å gi ny kunnskap om sikkerhet og effekt av akuttbehandling med trombolyse, endovaskulær intervensjonsbehandling, dekompressiv nevrokirurgi og sekundær prevensjon i klinisk praksis og teste ut om behandlingen fungerer like bra som i randomiserte kontrollerte studier. All slagsentre i verden som driver akuttbehandling er invitert til å delta dersom de kan registrere alle pasienter som fyller inklusjonskriteriene. Det er mulig å definere at man deltar med kun noen pasienter, for eksempel pasienter som får intervensjonsbehandling. Primære endepunkt for effekt av akutt intervensjon målt ved funksjonsnivå (modified Rankin Scale) ved 3 måneder. Primære endepunkt for sikkerhet ved akutt intervensjon er symptomatisk intrakranial blødning og dødeligehet ved 3 måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1544 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Hege Aamodt
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Karolinska Universitetssykehuset. Arbeidet med registerering av data fra norske sykehus gjøres som en del av prosjektdeltakernes arbeid uten særskilt økonomisk godtgjørelse.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2015 REK sør-øst