Forskningsprosjekt


Identifikasjon av biomarkører for immunterapi - lungekreft

Vitenskapelig tittel:

The new check point inhibitors – identification of predictive biomarkers in lung cancerProsjektbeskrivelse:
Lungekreft er en vanlig kreftdiagnose, og den kreftdiagnosen som tar flest liv. Den siste tiden er lovende resultater presentert ved bruk av immunterapi. En del pasienter har god effekt av disse, men dessverre ikke alle. Noen har også svært langvarig effekt. Objektiv responsrate er sett hos ca 20%, og dette er betydelig bedre enn docetaxel, som er standard annenlinjes behandling. De nye medikamentene er stort sett godt tolerert, med få alvorloige bivirkninger, men man har sett noen immun-relaterte bivirkninger, som diare og pneumonitt (1-3%). Vi har for tiden ca 50 pasienter i behandling med PD1-hemmeren Nivolumab i et "named-patient-use-program" som ble åpnet i mai-juni i år. Vi kontinuerer dette programmet utover høsten, og regner med at dette tallet vil øke betydelig i de kommende månedene. Dessverre er der ingen gode biomarkører som forutsier hvilke pasient som responderer. I denne studien vil vi analysere blodprøver og evt tumorvev for å identifisere prediktive biomarkører
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1587 Prosjektstart: 18.09.2015 Prosjektslutt: 30.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidelr vil søkes om fra Kreftforeningen, Helse SørØst blant annet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2015 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst