Generell forskningsbiobank


Generell Forskningsbiobank Roche Norge AS

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med opprettelsen av forskningsbiobank er vanligvis å undersøke effekt og sikkerhet av den aktuelle behandlingen som prøves ut. I tillegg ønsker man å øke kunnskapen om legemidlenes påvirkning av fysiologiske funksjoner, interaksjoner, bivirkninger og deres farmakokinetiske profil. Det kan også være aktuelt å skaffe annen informasjon av terapeutisk verdi. Blant annet vil det kunne være aktuelt med innsamling av biopsimateriale for å undersøke biomarkører som kan være av betydning for legemidlenes effekt og nedbrytning. I tillegg har Roche et forskningsprosjekt pågående, Roche Genetics Sample Repository (RSR), der man samler inn biologisk materiale, inkludert RNA og DNA. Dette materialet skal brukes til å studere sammenhengen mellom genetisk polymorfisme og effekt og/eller toleranse overfor medikamenter. Pasienter i enkelte studier vil bli spurt om å delta i prosjektet. Roche har egne SOP'er for håndtering av RSR prosjektet og for håndtering av pasienter som ønsker å trekke seg fra prosjektet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/367

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Einar Wibe
Forskningsansvarlig(e):  Roche Norge AS


Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK sør-øst