Forskningsprosjekt


Klientens rolle i ressursorientert musikkterapi

Vitenskapelig tittel:
A qualitative study of clients’ roles, competence and actions in resource-oriented music therapy

Prosjektbeskrivelse:
I Norge er musikkterapi en relativt ny behandlingsform innen psykisk helse. Effektstudier har vist at musikkterapi er en lovende behandlingsform gitt sammen med standard behandling. Fokus i denne studien vil være den terapeutiske prosessen. En ressursorientert tilnærming til musikkterapeutisk praksis har knyttet forståelsen av musikkterapi til empowerment-filosofi og en kontekstuell modell for pyskoterapi som understreker relasjonelle perspektiver såvel som klientens ressurser knyttet til den terapeutiske prosessen. I denne kvalitative undersøkelsen vil nettopp klientenes bidrag i den terapeutiske prosessen bli utforsket. Målet med studien er å bidra til mere kunnskap om klienters kompetanse, bruk av ressurser og handlinger i den terapeutiske prosessen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1128 Prosjektstart: 02.08.2010 Prosjektslutt: 01.08.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Randi Rolvsjord
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
22.04.2010 REK vest
18.08.2011 REK vest
24.11.2011 REK vest