Forskningsprosjekt


Identifikasjon av faktorer som kan hindre optimal legemiddelbehandling hos personer med koronarsykdom i befolkningen

Vitenskapelig tittel:

Barriers to optimal medication therapy among persons with coronary heart disease (CHD) in the population. The Tromsø StudyProsjektbeskrivelse:
Informasjon om nytte og risiko ved legemiddelbehandlingen er viktig for å oppnå god etterlevelse, som igjen er viktig for å nå behandlingsmål. Prosjektet vil identifisere faktorer som hindrer optimal legemiddelbehandling. Det kan være faktorer knyttet til legemiddelbrukerne, f.eks. problemer med etterlevelsen grunnet bekymring for bivirkninger, eller det kan være at legemiddelregimet ikke er i henhold til behandlingsretningslinjene. Vi vil undersøke om oppnåelse av behandlingsmålene ved koronar hjertesykdom (blodtrykk, lipider og blodsukker) har sammenheng med - Legemiddelregime blant studiedeltakerne, samsvar med behandlingsretningslinjene - Legemiddelbrukernes etterlevelse, målt ved spørreskjema og ved reseptuttak - Deltakernes syn på legemiddelinformasjonen de har mottatt, bekymringer omkring legemiddelbruk og etterlevelse Med en svarprosent på 70 % og en prevalens av koronar hjertesykdom på 8,4 %, forventes at ca. 1900 av 23 000 deltakere i Tromsø 7 har koronarsykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1775 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Marit Waaseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes Helse Nord om midler til prosjektet (PhD-stipend og driftsmidler)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmakoepidemiologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord
18.08.2016 REK nord
14.03.2019 REK nord