Forskningsprosjekt


Anstrengelsesutløst muskelskade med misfarget urin

Vitenskapelig tittel:

Exertional rhabdomyelolysis with myoglobinuria: a case report.Prosjektbeskrivelse:
Anstrengelsesutløst muskelskade forkommer med relativ lav frekvens blant soldater på førstegangstjeneste - trass den relativt intense fysiske treningen som de får. Skaden innebærer en viss risiko for nyreskade pga proteiner som blir frisatt til sirkuasjonen - særlig myoglobin, som gjør urinen synlig rødfarget. Prosjektgruppen ønsker nå å kartlegge forhold ved fysisk treningen som kan øke risiko for muskelskade med nekrose. Studien vil sammenlikne pasienter med alders og kjønns-matchede kontrollpersoner fra samme rekruttskole. Videre skal prosjektgruppen undersøke på mer følsomme sirkulerende biomarkører for nyreskade og gjøre etterundersøkelser på de samme biomarkører.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1509 Prosjektstart: 06.08.2015 Prosjektslutt: 15.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Terje Apeland
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Eget internt forskningsfond er tilgjengelig. Ingen finansering utenfra eller fra Forsvaret.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Sluttmelding/publikasjon: Anstrengelsesutløst muskelskade med misfarget urin
Materiale fra biobank:
Nefrologisk forskning i Stavanger
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK vest
17.09.2015 REK vest
16.03.2017 REK vest
14.09.2017 REK vest