Forskningsprosjekt


Immunologi og genetikk ved myalgisk encefalopati

Vitenskapelig tittel:

Genetic and functional genetic studies in myalgic encephalomyelitis (ME) to investigate the potential involvement of the immune system and reveal biomarkersProsjektbeskrivelse:
Prosjektet bygger på hypotesen om at immunsystemet er involvert i utviklingen av ME, og at ME har visse felles trekk med autoimmune sykdommer. Generelt har genetiske studier i CFS/ME vært få og sub-optimale i studiedesign. Likevel gir studier av tvillinger og familieopphoping sterke tegn på at CFS/ME er arvelig (Crawley and Smith, 2007), og dermed at genetiske komponenter eksisterer og bør identifiseres for å få økt innsikt i risikofaktorer og deres kliniske relevans. Dette vil gi økt innsikt i hvilke biologiske veier som er involvert i patogenesen. Vi vil undersøke betydningen av autoimmune risiko varianter både fra arv og miljø i henhold til ME. Den genetiske risikoprofilen i blodprøver fra pasienter med ME diagnose i henhold til reviderte Canadakriteriene (Carruthers et al, J Int Med, 2011) vil bli studert, og eventuelt korrelert med ulike sykdomsparametere. Relevante molekylærbiologiske og statistiske metoder vil bli benyttet i analysene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1547 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.08.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Benedicte Alexandra Lie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oppstarten av prosjektet finansieres av Kavlifondet og egne driftsmidler, og det vil søkes om videre forskningsmidler for prosjektet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2015 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
01.06.2016 REK sør-øst