Forskningsprosjekt


Evaluering av Funksjonell Familie Terapi (FFT)

Vitenskapelig tittel:
Evaluering av Funksjonell Familie Terapi (FFT). Familieterapeutisk intervensjon i faser for familier med ungdom som har atferdsproblemer

Prosjektbeskrivelse:
Funksjonell familieterapi (FFT) er en evidensbasert familieintervensjon for ungdommer og familier hvor ungdommen har alvorlige atferdsvansker. Terapien retter seg mot familien til ungdom i alderen 11-18 år som er karakterisert som å være kriminelle/antisosiale, fra medium til høyrisiko og lovovertredere i nedre risikoområde. Høsten 2007 ble det etablert et behandlingstilbud innenfor FFT i det statlig regionale barnevernet i Norge. Dette prosjektet er et forskningsprosjekt hvor man skal evaluere FFT i en randomisert kontrollert studie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/497 Prosjektstart: 03.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunnar Bjørnebekk
Forskningsansvarlig(e): 
Atferdssenteret
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst