Forskningsprosjekt


Prospektiv datainnsamling for pasienter med osteoartritt i kneet behandlet med nSTRIDE autolog proteinløsning (PROGRESS III)

Vitenskapelig tittel:

Prospective Post-Market Data Collection on Patients with Knee Osteoarthritis and Treated with nSTRIDE AutologousProtein Solution (PROGRESS III).

This study will document treatment effects, changes in quality of life,procedure complications, adverse events, healthcare resource utilization,and further needed intervention(s) following treatment with nSTRIDEautologous protein solution. This study will also allow for the documentationof the same parameters following multiple injections of autologous proteinsolution to treat knee osteoarthritis.Prosjektbeskrivelse:
Studien har til hensikt å dokumentere behandlingseffekter, endringer i livskvalitet, komplikasjonerforbundet med behandlingsprosedyren, bivirkninger, bruk av helsetjenesteressurser og behovet forfortsatte intervensjoner etter behandling med nStride autolog proteinløsning. Studien skal også gi mulighet for dokumentasjon av de samme parametre etter flere injeksjoner med autolog proteinløsning forbehandling av osteoartritt i kneet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1551 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.08.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Erik Rosenlund
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av sponsor, se vedlagt avtale mellom sponsor, instituasjon og utprøver.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2015 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst