Forskningsprosjekt


Effekt på blødning og seromdannelse etter kirurgisk fjerning av bryst ved å påføre traneksamsyre direkte på sårflaten

Vitenskapelig tittel:

The effect of topical administration of tranexamic acid on postoperative bleeding and seroma formation in patients undergoing mastectomy. A prospective placebo-controlled double blinded randomized study.Prosjektbeskrivelse:
Tranexamsyre er velkjent blodstillende medikament som har fått en renessanse de senere år. Det er en fibrinolysehemmer, og hindrer at fibrin - "limet" i levret blod løser seg opp. Medikamentet har lite påviste bivirkninger, gis vanligvis i tablettform eller intravenøst, men de siste år har studier vist god virkning ved topikal (lokal) bruk, særlig ved å installere medikamentet i sårhuler etter f eks hjertekirurgi og leddkirurgi. Enkleste form for topikal bruk er å bare fukte sårflaten med medikamentet. Vi har nylig vist god effekt av dette på blødning i en placebokontrollert studie hos kvinner som fikk gjort tosidig brystreduksjon. Brystkreftopererte får ofte problemer med langvaring sårvæsking - serom. Vi ønsker nå å se om samme enkle metode - påføring av tranexamsyre - gir både mindre blødning og mindre seromdannelse i denne gruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1722 EudraCT-nummer: 2015-003160-37 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.10.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Pleym
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Kirurgisk Avdeling, St Olavs HospitalForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2015 REK midt
27.05.2016 REK midt