Forskningsprosjekt


Kjære kropp

Vitenskapelig tittel:

“Dear Body”

Intervention program for Body Image and Quality of Life:

A school-based randomized controlled trialProsjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å teste ut om det er mulig å forebygge, kroppsmissnøye og redusert helserelatert livskvalitet blant både jenter og gutter i videregående skole. Dette testes ut via en randomisert kontrollert studie der den skolebaserte intervensjonen er en intervensjonspakke kaldt (Healthy, Body, Image (HBI) og har en varighet på 3 mndr. 40 vgs. inviteres til deltagelse og randomiseres til intervensjons- og kontrollgruppe. Ved pre-, post-test 1 og post-test 2 (12 mndr etter avsluttet intervensjon) utfylles spørreskjema. Et utvalg av elever, lærere, helsesøstre og administratorer intervjues om brukervennlighet (post-test 1). Det er utarbeidet et intervensjonsprogram for elever, og et for lærere og helsesøstre. Intervensjonen vil bidra til ny evidens-basert kunnskap om effekten av tilpassede forebyggende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1609 Prosjektstart: 03.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Jorunn Sundgot-Borgen
Forskningsansvarlig(e):  Norges Idrettshøyskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om lønnsmidler fra ExtraStiftelsenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudie i Idrettsvitenskap, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst