Forskningsprosjekt


Glad, sunn kropp

Vitenskapelig tittel:

Happy, Healthy Body

Prevention of disordered eating and eating disorders. A school-based randomized controlled trialProsjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å teste ut om det er mulig å forebygge forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser blant både jenter og gutter i videregående skole. 40 vgs. inviteres til deltagelse og randomiseres til intervensjons- og kontrollgruppe. Ved pre-, post-test 1 og post-test 2 utfylles spørreskjema. I forbindelse med pre-test og post-test 2 vil deler av utvalget bli spurt om deltagelse i intervju for å bekrefte/avkrefte en reell spiseforstyrrelse. Et utvalg av elever, lærere, helsesøstre og administratorer intervjues om brukervennlighet (post-test 1). Det er utarbeidet et intervensjonsprogram for elever, og et for lærere og helsesøstre. Intervensjonen vil bidra til ny evidens-basert kunnskap om effekten av tilpassede forebyggende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1608 Prosjektstart: 03.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Jorunn Sundgot-Borgen
Forskningsansvarlig(e):  Norges Idrettshøyskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om lønnsmidler fra ExtraStiftelsenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudie i idrettsvitenskap, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst